Technologie

Konstrukce

  • difuzně otevřená i difuzně uzavřená konstrukce
  • rámová konstrukce, kvh hranol

rigips

Izolace

  • používáme izolace značky Knauf – rámová i střešní konstrukce
  • spolupracujeme s firmou DEK stavebniny
  • vnější opláštění rámové konstrukce Pavatex
  • nadkrokevní izolace – Dekpir systém

dektrade-izoinsowool